Samochód przeznaczony do nieodpłatnego przekazania

Samochód przeznaczony do niepłatnego przekazania: pismo i wniosek znajduje się poniżej