Pochodzenie Mięsa z Bydła Wołowego

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o pochodzeniu mięsa wołowego wystawia się odpowiednio wcześniej, powiadamiając w nim Inspektorat o dacie i wielkości uboju. Inspekcja w ten sposób prowadzi nadzór nad klasyfikacją mięsa wołowego w systemie EUROP.

Dokumenty w tej kategorii: