Ocena Artykułów Rolno - Spożywczych i Atestacja magazynów

Ocena czy produkty spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach o jakości handlowej, dodatkowe wymagania producenta oraz ocena jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych dla producentów, którym został udzielony kredyt z linii Nowych Technologii.

Warunkiem otrzymania świadectwa jakości jest poddanie artykułów rolno - spożywczych ocenie jakości handlowej na wniosek przedsiębiorcy.

Dokumenty w tej kategorii:

Atestacji magazynów dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, ubiegającemu sie o świadectwo atestacji . 

Wniosek o oocenę magazynu

Ankieta dotycząca danych organizacyjno - technicznych magazynu(ów)