Zgłoszenie Działalności Gospodarczej do IJHARS

Każdy przedsiębiorca, który podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi powinien zgłosić ten fakt do Inspektoratu nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzonej przez siebie działalności.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji jest karane grzywną!

Dokumenty w tej kategorii:

Zgłoszenie Działalności w Zakresie Ustawy o Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.