Bryndza Podhalańska

Lista producentów, którzy  uzyskali świadectwo jakości bryndzy podhalańskiej.

L.p. Imię i Nazwisko Miejscowość Data ważności świadectwa
1 Jarosław Buczek Ochotnica Górna

10.08.2018 - 31.10.2018
01.05.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 31.10.2020
01.05.2021 - 09.08.2021

2 Bronisław Leśnicki
Kluszkowce 14.09.2018 - 31.10.2018
01.05.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 31.10.2020
01.05.2021 - 13.09.2021
3 Kazimierz Furczoń Leśnica

04.07.2017 - 31.10.2017
01.05.2018 - 31.10.2018
01.05.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 03.07.2020

4 Stanisław Rychtarczyk Groń

18.07.2017 - 31.10.2017
01.05.2018 - 31.10.2018
01.05.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 17.07.2020

5 Józef Wojtyczka Rzepiska

10.08.2018 - 31.10.2018
01.05.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 31.10.2020
01.05.2021 - 09.08.2021

6 Dariusz Pluta Rzepiska

13.06.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 12.06.2020

7 Krzysztof Łaś Groń

05.07.2019 - 31.10.2019
01.05.2020 - 31.10.2020
01.05.2021 - 31.10.2021
01.05.2022 - 04.07.2022