Redykołka

Lista producentów, którzy  uzyskali świadectwo jakości redykołki.

L.p. Imię i Nazwisko Miejscowość Data ważności świadectwa
1 Jarosław Buczek Ochotnica Górna 10.08.2018 - 31.12.2018
01.05.2019 - 31.12.2019
01.05.2020 - 31.12.2020
01.05.2021 - 09.08.2021
2 Józef Wojtyczka
Rzepiska

10.08.2018 - 31.12.2018
01.05.2019 - 31.12.2019
01.05.2020 - 31.12.2020
01.05.2021 - 09.08.2021