Wydziały inspektoratu

W strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wydzielone zostały trzy wydziały: Administracji, Kontroli oraz Nadzoru.

Każdy z nich zapewnia prawidłowe działanie Inspektoratu i przyczynia się do realizowania zadań ustawowych.

Wydział administracji
Wydział kontroli 
Wydział nadzoru